Program | Hjärnan och lärandet

Vilken betydelse har läroboken? Skolinspektionen har funnit att många svenska skolor slutat använda tryckta läroböcker, och det finns en stor variation mellan kommuner i hur läromedel prioriteras. ”Kvalitet och likvärdighet kräver bra läroböcker” säger Tim Oates, bedömningsforskare vid Cambridge Assessement. Hör honom berätta mer om lärobokens roll.   

En form av motivation som har visat sig vara särskilt viktig för att nå sina utvecklingsmål är ”grit”, ett slags ”jävlar anamma”. Barn behöver ett eget driv för att inte ge upp när de stöter på motgångar. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap och internationellt känd för sin forskning om barns hjärnutveckling och inlärning, ger oss fascinerande inblickar i ny forskning om lärande och motivation. 

Det är valår i Sverige och vi står inför en alarmerande lärarbrist samtidigt som både lärare och elever i stor utsträckning är utan läromedel. Hur säkerställer vi att elever på grundutbildningen och studenter på universitet och högskola har likvärdig tillgång till kunskap? Dessa frågor kommer att diskuteras av en panel bestående av skolpolitiker och skolexperter.

Varmt välkommen till Författarkonferensen 2018!

 

torsdag 26 april

13:30 LUNCH

Bedömingsforskare  Tim Oates . Foto: Cambridge Assessment, UK

Bedömingsforskare Tim Oates. Foto: Cambridge Assessment, UK

14:45 TIM OATES
NO TEXTBOOKS? NO WONDER CHILDREN AREN´T LEARNING

Tim Oates är läroplans- och läromedelsexpert vid Cambridge Assessement och har studerat skolsystemen i Hong Kong, Finland och Singapore. Han fick uppdraget av skolminister Nick Gibb i Storbritannien att utreda varför elever i Storbritannien halkat efter kunskapsmässigt. Tim Oates kom med sitt policy paper i november 2014 – Why textbooks count (PDF öppnas i nytt fönster).
Föreläsningen hålls på engelska. 

15:45 Tid för frågor. 

16:00 FIKAPAUS

16:30 BOKMINGEL
Inspireras av andra och visa upp din egen utgivning! Under bokminglet får du chans att knyta kontakter med författarkollegor och utbyta erfarenheter. Ta med blädderexemplar av ditt läromedel/kurslitteratur. Det kommer att finnas bord ordnade stadievis där du kan exponera dina böcker. 

17:00 FRI TID

18:00 PANELDEBATT
BRIST PÅ SÅVÄL LÄRARE SOM LÄROMEDEL - VAD HAR POLITIKERNA FÖR LÖSNING? 
Hur säkerställer vi att elever i Sverige får en likvärdig tillgång till kunskap när vi har brist på både lärare och läromedel i såväl grundskola som gymnasieskola? Hur ska framtidens studenter klara sig på universitet och högskolor? Dessa frågor kommer att diskuteras av en panel bestående av skolpolitiker och skolexperter.

Utbildningspolitiker från utbildningsutskottet: 
Lena Hallengren (S)
Erik Bengtzboe (M)
Christer Nylander (L)
Elisabet Knutsson (MP)
Fredrik Christensson (C)

Per Kornhall, skolexpert och författare till bland annat Skola på vetenskaplig grund – om utmaningarna med svensk skolas IT-användning.

Johan Kant, rektor på Vikingaskolan i Haninge, bloggar om det som inte fungerar i skolan, författare till såväl skönlitteratur som boken Yrke: Lärare. Om alla elevers rätt till kunskap.

Wiwi Ahlberg, ordförande i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, gymnasielärare och läromedelsförfattare.

Moderator: Pelle Thörnberg

Foto från vänster: Wiwi Ahlberg. Foto: Ola Kjelbye, Johan Kant. Foto: privat, Per Kornhall. Foto: Eva Lindblad. Från utbildningsutskottet: Christer Nylander, Elisabet Knutsson, Erik Bengtzboe, Fredrik Christensson samt utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren.      

 

19:30 MIDDAG MED UNDERHÅLLNING AV GITARRIST OCH VOKALIST

 

fredag 27 april

09:00 EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA

  • Information om verksamhetsåret i korthet.
  • Beslut om ”allmänna principer” angående fördelning av upphovsrättsmedel.  
  • Val till förbundsstyrelsen samt fyllnadsval för medlemsrevisor.

Handlingar till extrastämman finns på medlemssidorna via vår webbplats, enligt §5 i stadgan (…) minst tio dagar i förväg. Handlingarna kan också rekvireras från kansliet. 

10:00 FIKAPAUS  

Professor  Torkel Klingberg.  Foto: Johannes Frandsén

Professor Torkel Klingberg. Foto: Johannes Frandsén

10:30 TORKEL KLINGBERG
HJÄRNA, GENER OCH JÄVLAR ANAMMA: 
HUR BARN LÄR
Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap och internationellt känd för sin forskning om barns hjärnutveckling och inlärning. Torkel Klingberg är författare till tre böcker om barnhjärnan: Den översvämmade hjärnan (2009), Den lärande hjärnan (2011) och Hjärna, gener och jävlar anamma: Hur barn lär (2016).

12:00 LUNCH